ProdOptimize

Tuulipuiston tuotannon aktiivinen seuranta on keskeisimpiä tekijöitä kun arvioidaan tuulipuiston suorituskykyä.

 

ProdOptimize on työkalu tuulipuistosi energiantuotannon seuraamiseen mittausten ja analyysin avulla. Lisäksi ProdOptimizella pystytään löytämään virheet yksittäisten tuuliturbiinien suorituskyvystä ja tutkimaan mahdolliset optimointitarpeet. Tuloksia voidaan hyödyntää tuulipuistolle odotetun tuotannon uudelleenarvioinnissa ja myös pohjana kun määritellään parametrit optimaaliselle operoinnille. Optimoitu suorituskyky  parantaa investoinnin tuottoa.

 

 

ProdOptimize sisältää seuraavat 3 pääominaisuutta:

 

Tuulipuiston toiminnan arviointi (apuna KVT Meso, KVT:n tuuli-indeksi ja Tuotantoanalyysi/Due diligence)

 • Tuuliolosuhteiden ja tuotantotietojen analyysi
 • Häviöiden luokittelu ja määrittäminen (esim. Varjovaikutuksen ja jäätämisen aiheuttamat tappiot)
 • Tuuliturbiinien suorituskyvyn vertailu (huomioiden maaston vaikutukset)
 • Tappioiden syiden tunnistaminen ja suorituskyvyn optimointitarpeiden määrittäminen

 

Mittaukset (apuna Tuuli-, Jäätämis-, ja Tehokäyrämittaukset)

 • Tuulen mittaaminen sekä maanpäällisillä, että naselliin asennetuilla etämittauslaitteilla
 • Jäätämismittaukset
 • Tehokäyrän arviointi
 • Turbiinin nasellin suuntaus (turbine yaw)
 • Nasellin anemometrin uudelleenkalibraatio

Jatkuva monitorointi ja optimointi (Apuna Tuotanto- ja Jäätämisennuste, ProdBase, tuotantoanalyysi/Due diligence, WindFarmSimulatro (WFS))

 • Rakennuksen jälkeinen tuuliresurssien arviointi
 • Vähennä epävarmuutta
 • Hyödyllistä tietoa puiston rahoituksen arviointia ja päivittämistä varten (asset management)
 • Palautetta ja informaatiota tulevia kehitys- ja tuulipuiston kaluston uusimisprojekteja varten (repowering projects)

 

Kerromme mielellämme lisää ProdOptimizesta ja muista palveluistamme:

Lars Tallhaug        lars.tallhaug@vindteknikk.no          +47 95134839