SNT-raportti

Säännöllistä normaalivuoden tarkistusta (SNT) käytetään toimipaikan tuuli-ilmaston jatkuvaan arviointiin mittaushankkeen aikana. Laskelmissa voidaan käyttää sekä mastoista että kaukomittausjärjestelmistä, kuten SoDAR ja LiDAR, saatuja mittaustuloksia. Mitatut aikasarjat suodatetaan ensin virheellisistä tiedoista, jonka jälkeen niitä verrataan paikallisiin tuuliolosuhteisiin, jotka haetaan WRF-mallista. Sen jälkeen suoritetaan tarkistusmenetelmä, jolla aikasarjat tarkistetaan normaalivuoden osalta. Menetelmä luokittelee tuulen suunnan ja nopeuden samanaikaisesti tehtyjen mittausten ja WRF-mallin tietojen kanssa. Toimipaikan ja mallin tietoja verrataan sektoreittain, jotta jokaiselle sektorille löydetään normaalivuoden tuulen tarkistettu keskinopeus. Menetelmä onkin vankka ja vähemmän häiriöherkkä, mikä antaa luotettavan tuloksen jopa suhteellisen lyhyille mittaussarjoille. Pitkän aikavälin arvioinnit voivat vaihdella paljon mittaushankkeen ensimmäisten kuukausien aikana, mutta niillä on tapana vakautua toimipaikan todellisiksi arvoiksi.

 

Kuvio on esimerkki suoritetusta SNT:stä kuukausien tarkkuudella. Normaalivuoden tuulen keskinopeuden tarkistettu vuosiarvo on laskettu tässä tapauksessa 100 metrin korkeudessa ja suhteutettu 105 metriin ja 120 metriin. Kaavion kohtien lukemat ilmoitetaan voimassa olevien mitattujen tietojen kattavuusprosentteina kuukausien tarkkuudella.

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:

 

Lars Tallhaug         lars.tallhaug@vindteknikk.no            +47 95134839