Osaraportti

 

Tuulivoimaprojektin varhaisen vaiheen lyhyen ajanjakson mittaustietojen perusteella (yleensä kuusi kuukautta) voidaan tehdä odotettavissa olevan energiantuotannon alustava arviointi. Kjeller Vindteknikk suorittaa alustavan tuotantoanalyysin, jolla on loppuraportin kaltainen rakenne ja joka perustuu samoihin menetelmiin. Osaraportti sisältää usein turbiinirakenteen optimoinnin ja eri turbiinimallien tuotantolaskelmat. Loppuraporttiin verrattuna osaraportin tuotantolaskelmat tehdään yksinkertaisemmalla tavalla siten, että analyysi suoritetaan yksityiskohtaisesti luotettavien tulosten varmistamiseksi, mutta saatuja tuloksia ei käsitellä syvällisesti. Osaraportin rajoitusten ja mittauksen lyhyen ajanjakson vuoksi osaraportin energiantuotannon arvioinnin epävarmuustekijät ovat suurempia kuin loppuraportissa. Osaraporttia voidaan käyttää sisäisten päätösten teossa, mutta ei rahoituspäätöksiin.

 

Tulokset esitetään raportissa, joka on läpäissyt tutkimusjärjestelmämme kattavan laatutarkistuksen. Raportti voidaan toimittaa norjaksi, ruotsiksi tai englanniksi ja vahvistaa pyydettäessä siten, että tulokset käydään läpi suullisesti.


Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:


Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no   +47 95134839