Esitutkimus

 

Tuulivoimaprojektin suunnittelun ensimmäisenä askeleena voidaan tehdä projektin odotetun energiantuotannon esitutkimus. Kjeller Vindteknikk tekee esitutkimuksia paikoissa, jotka sopivat mahdollisesti tuulivoimaprojekteihin WRF-mallin (Weather Research and Forecasting) simuloimien tuulitietojen perusteella. Paikan tuuliolosuhteiden mallintamiseen käytettävillä simuloiduilla tuulitiedoilla on 333 metrin spatiaalinen tarkkuus vaakasuuntaan ja 1 tunnin ajallinen tarkkuus. Kun simuloidut tuulitiedot suhteutetaan tuulipuistoalueeseen, käytämme WRF- ja WAsP-mallien yhdistelmää. Esitutkimus voi olla hyödyllinen perusta sisäisten päätösten tekemiseen, mutta suhteellisen korkean epävarmuustason vuoksi sitä ei suositella rahoituksen perustaksi. Epävarmuustekijöitä voidaan vähentää ja rahoitusperustaa parantaa vain paikan päällä tehtyjen tuuliolosuhteiden mittausten avulla.

 

Tulokset esitetään raportissa, joka on läpäissyt tutkimusjärjestelmämme kattavan laatutarkistuksen. Raportti voidaan toimittaa norjaksi, ruotsiksi tai englanniksi ja vahvistaa pyydettäessä siten, että tulokset käydään läpi suullisesti.

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:

 

Lars Tallhaug    lars.tallhaug@vindteknikk.com   +47 95134839