Loppuraportti / Due diligence

 

Kjeller Vindteknikk tarjoaa tuulivoimaprojektien due diligence -arviointeja projektikehittäjille, pankeille ja varainhoitajille. Asiantuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme tuulivoimaprojektien arvioinnista Norjassa ja Ruotsissa on tehnyt meistä tunnetun yrityksen Skandinavian alueella sijoittavien pankkien ja rahoittajien keskuudessa. Teemme riippumattomia due diligence -arviointeja tuulivoimaprojektien kaikissa vaiheissa. Viimeisessä vaiheessa ennen rakentamisen aloittamista tehtävä due diligence -arviointi koostuu seuraavista osatekijöistä:

 

  • mitattujen tietojen analyysi / virheellisten tietojen suodatus
  • mitattujen tietojen pitkän aikavälin tarkistus
  • suhteuttaminen pystysuuntaan / pystysuuntaisen tuulileikkauksen analyysi
  • suhteuttaminen vaakasuuntaan / tuulipuistoalueen tuuliresurssikartan laatiminen
  • turbulenssiolosuhteiden analyysi
  • odotettavissa olevien tuotantotappioiden arviointi mukaan lukien avoalueiden ja jäätämisen aiheuttamat tappiot
  • tuulivoimapuiston energiantuotannon pitkän aikavälin tarkistuksen arviointi
  • tuotantoarvioiden epävarmuustekijöiden arviointi.

Esitutkimuksen tulokset esitetään raportissa, joka on läpäissyt tutkimusjärjestelmämme kattavan laatutarkistuksen. Raportti voidaan toimittaa norjaksi, ruotsiksi tai englanniksi ja vahvistaa pyydettäessä siten, että tulokset käydään läpi suullisesti.


Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:

 

Lars Tallhaug    lars.tallhaug@vindteknikk.no  +47 95134839