Palvelut

Kjeller Vindteknikk tarjoaa mittausmastojen ja kaukomittauslaitteiston asennukseen sekä käyttöön liittyviä palveluita tuuliolosuhteiden mittaukseen paikoissa, joissa aiotaan käyttää tuulivoimaa. Meillä on erityisen pitkä kokemus ja hyvä tuntemus mittauksista kylmissä ilmastoissa, minkä ansiosta kuulumme alan johtaviin yrityksiin Skandinaviassa.

 

Tuulenmittauksen lisäksi tarjoamme mittausten seuranta- ja analyysipalveluita. Tuuliprojektin eri vaiheissa toteutettavat analyysit sisältävät muun muassa tuuli- ja jääkarttojen laskennan, alustavat tuotantoarvioinnit ja kattavat kolmannen osapuolen arviot. Tarjoamme palveluita myös toiminnassa oleville tuulipuistoille. Tuulipuistojen palveluja ovat esimerkiksi aktiivinen tuotannon seuranta, jäänpoistojärjestelmän arviointi ja tuotannon tarkastus kolmantena osapuolena.

 

Kjeller Vindteknikk tarjoaa myös yhdyskuntarakentamiseen liittyviä palveluita, kuten tuulivirtauksen tutkimusta kaupunkiympäristössä, sääolosuhteiden tutkimusta uusien lentoasemien ja siltojen suunnittelun yhteydessä sekä suurjännitelinjojen ja tietoliikennemastojen jääkuormien laskentaa.